گوشی Archos 50 Saphir

مشخصات کامل گوشی Archos 50 Saphir سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 5000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Archos 55 Cobalt Plus

مشخصات کامل گوشی Archos 55 Cobalt Plus سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2700mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Archos 50b Cobalt

مشخصات کامل گوشی Archos 50b Cobalt سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2100mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Archos 53 Platinum

مشخصات کامل گوشی Archos 53 Platinum سیستم عامل: Android OS, v4.1.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Archos 50b Helium 4G

مشخصات کامل گوشی Archos 50b Helium 4G سیستم عامل: Android OS, v4.4.4 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Archos 53 Titanium

مشخصات کامل گوشی Archos 53 Titanium سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5.3 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2500mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Archos 50c Oxygen

مشخصات کامل گوشی Archos 50c Oxygen سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Archos 50 Helium 4G

مشخصات کامل گوشی Archos 50 Helium 4G سیستم عامل: Android OS, v4.3 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Archos 50 Graphite

مشخصات کامل گوشی Archos 50 Graphite سیستم عامل: Android OS, v7.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2400mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Archos 50 Titanium

مشخصات کامل گوشی Archos 50 Titanium سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2100mAh ..

ادامه مطلب